ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 


Οι µηχανικοί της DKK προσφέρουν ολοκληρωµένο σχεδιασµό των εσωτερικών και των εξωτερικών τµηµάτων του κτιρίου καθώς και την μελέτη των στατικών, ηλεκτροµηχανολογικών και τοπογραφικών µελετών του έργου. Η κατασκευή του έργου γίνεται βάση προκοστολόγησης και κατόπιν συνεννόησης µε τον ιδιοκτήτη.

 

Η εταιρεία προσφέρει υπηρεσίες project management για όλο το έργο και για κάθε φάση του ξεχωριστά. Αυτό απαιτέι την λεπτοµερή παρακολούθηση του έργου από τον επιβλέποντα µηχανικό. Τα τελευταία χρόνια ο βιοκλιµατικός σχεδιασµός και η υιοθέτηση πράσινων τεχνολογιών στα κτίρια κρίνεται αναγκαίος για την βιώσιµη συντήρηση και λειτουργία του κτιρίου συµβάλλοντας στην υψηλή ποιότητα ζωής των ανθρώπων που ζουν και κινούνται σε αυτά.

 

Η εξέλιξη της εταιρείας µας τα τελευταία χρόνια υπήρξε σηµαντική µε αποτέλεσµα να διευρύνεται συνεχώς ο κύκλος των πελατών που µας τιµούν µε την εµπιστοσύνη τους. Με την βεβαιότητα ότι αξίζει να προσπαθούµε διαρκώς, παραθέσαµε µια επιλογή έργων που διεκπεραιώσαµε τα τελευταία χρόνια, ώστε να ολοκληρώσετε την πρώτη σας εικόνα για την εταιρεία µας.

 

Με εκτίµηση

Κυριάκος Κουρεντζής Msc. & Κοκολάκη Δήµητρα Msc.
  • 2109656550, 6974830955, 6974819525
  • dkokol@tee.gr
  • Δήμητρας 12 & Βάκχου 13, Βάρη