ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Εταιρεία µας δραστηριοποιείται στο χώρο της µελέτης και της κατασκευής δοµικών έργων από το 1998. Αξιοποιώντας µε επιτυχία τις ικανότητες των µηχανικών και των εξωτερικών συνεργατών που την στελεχώνουν, καταφέρνει να διεκπεραιώνει µε ταχύτητα, συνέπεια και αξιοπιστία τα έργα που αναλαµβάνει.

Το µελετητικό της τµήµα στελεχώνεται από πολιτικό µηχανικό µε ειδίκευση στην δοµοστατική, αρχιτέκτονα µηχανικό, µηχανολόγο µηχανικό, και τοπογράφο µηχανικό, ενώ το κατασκευαστικό της τµήµα αποτελείται από τα δύο ιδρυτικά της στελέχη Κουρεντζή Κυριάκο και Κοκολάκη Δήµητρα πολιτικούς µηχανικούς καθώς και συνεργεία, µόνιµους συνεργάτες της εταιρείας, όλων σχεδόν των ειδικοτήτων.

Η εταιρεία αναλαµβάνει την κατασκευή κατοικιών, ξενοδοχειακών µονάδων, βιοµηχανικών έργων κ.α. Επίσης εκδίδει ενεργειακά πιστοποιητικά για Κτήρια, Λέβητες και Κλιµατισµό για βιοµηχανικές µονάδες, καθώς διαθέτει πιστοποιηµένους ενεργειακούς επιθεωρητές.

Εξυπηρετούµε οποιαδήποτε περιοχή του λεκανοπέδιου χωρίς καµία επιπρόσθετη χρέωση.